Ordlista reservkraft.

Reservkraft är en bransch med sitt unika språk, det innehåller en hel del olika förkortningar och begrepp, vissa mer krångliga än andra. Här reder vi ut vad alla förkortningar betyder och förhoppningsvis hjälper det dig att bättre förstå vad de olika reservkraftverken och lösningarna innebär.

 

Vanliga begrepp inom reservkraftsbranschen

PRP

Prime Runnig Power – den effekt elverket kan leverera varaktigt.

 

LTP

Limited Time Power – den effekt elverket kan leverera tillfälligt.

 

COP

Continuous Operating Power – den effekt elverket kan leverera konstant.

 

UPS

Uninterrupted Power Supply – batteridriven reservkraft.

 

Infasning

Elverket fasar ihop med nätet för att ta över belastningen avbrottsfritt.

 

Utfasning

Elverket fasar ihop med nätet för att lämna över belastningen avbrittsfritt.

 

kVA

Kilovoltampere – elverkets skenbara effekt (kW + kVA-r).

 

kW

Kilowatt – den effekt man får ut av elverket (kVA * Cos.fi.)

 

Cos.fi.

Effektfaktor – hur stor del av effekten som man utnyttjar.

 

kVA-r/kvar

Reaktiv effekt – den effekt som produceras men inte utnyttjas.

 

ATS

Automatic Transfer Switch – enhet/elskåp av växlande kontaktorer/brytare för att slå om från nät till reservkraft, och tvärtom.

 

AMF

Automatic Mains Failure Unit – mikroprocessorbaserad styrenhet för att automatiskt övervaka och styra reservkraft.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Har du råd att inte investera?

Kostnadsberäknaren