reservkraftstation sm 200

Reservkraftsstationer.

En reservkraftstation kan vara en komplett uppbyggd enhet som kan innefatta ställverk, UPS:er eller flera sammanlänkade elverk. I detta avancerade system kan vi integrera; larm, övervakning, batterienheter samt fördelningscentraler. Vi tar totalansvar och erbjuder helhetslösningar som ser över varje del av verksamheten.

Skydda dig mot kostsamma strömavbrott

gul ikon reservkraft

Vi hjälper dig före, under och efter installation

gul ikon serviceavtal

Regelbundna kapacitetsprov och service ger dig kontroll!

gul ikon service

Varje reservkraftsstation specialtillverkas efter din verksamhets behov. Kontakta oss så berättar vi mer.

  • Effekt från 8 till 2000 kVA
  • Godkända miljömotorer enligt senast gällande krav
  • Inbyggda och ljudisolerande (tillval)
  • Högsta tillförlitlighet och kvalitet
  • All utrustning anpassas efter din verksamhets behov
  • Ej flyttbar

Har du inte råd att investera?

Kostnadsberäknaren

Vill du veta mer om detta elverk?

Kontakta oss

Är det här elverket något för dig?

Offertförfrågan

Produktblad.

gul ikon pdf

Deutz

gul ikon pdf

Iveco

gul ikon pdf

Perkins 10-22 kVA

gul ikon pdf

Perkins 30-1200 kVA

gul ikon pdf

Volvo

Utrustning Reservkraftsstationer.

Automatisk bränslepåfyllning.

Lämplig för elverk som går i flera dygn eller veckor. Vi monterar ett helautomatiskt bränslepåfyllningssystem som hämtar bränsle från en extern förrådsbränsletank när bränslenivån sjunker i den ordinarie tanken.

In- och utfasning.

Vi utrustar reservkraftverken med avbrottsfri återgång till nätdrift. Med in- och utfasningsutrustningen går det att avbrottsfritt provköra elverket med belastning.

Containrar

Vi bygger dieselgeneratorer i både ljudisolerade och icke ljudisolerade förrådscontainrar eller ISO-containrar.

Ljudisolerade elverk

Går att specialbeställa ända ner till 55 decibel.

Dubbelmantlad bränsletank

Innebär att bränsletanken skyddas av ett extra skal. Vid eventuellt läckage samlas bränslet upp i den yttre tanken. Och vid eventuell kollision skyddas den inre tanken. I vissa fall kan detta vara ett miljökrav.

Omkopplare.

Används för att kunna mata ström från ett reservkraftverk. Omkopplaren bryter upp den ordinarie nätmatningen och kopplar över den till reservkraftsmatning. Vi bygger manuella omkopplare i form av tvåvägsbrytare eller helautomatiska omkopplare med förseglade kontaktorer eller motorstyrda effektbrytare.

Helautomatiska elverk.

Med våra helautomatiska lösningar startas reservkraftverket helt automatiskt dygnet runt, oavsett var du befinner i världen. Verket ser till att du har ständig tillgång till strömförsörjning när elnätet ligger nere.

Parallelldrift.

Vi tillverkar reservkraftverk som kommunicerar aktivt med andra reservelverk eller strömkällor för att kunna driva flera parallellt, finns även som kan fasas in och belastas mot elnätet.

UPS-system

En driftsäker batteribackup som eliminerar blinkningar, transienter, spänningsfall och andra störningar som kan förekomma på elnätet. Används för att strömsäkra datorer och annan känslig elektronisk utrustning som kan ta skada av ett strömavbrott. Batterierna laddas med dieselström när elnätet ligger nere.